a
Don’t _miss

Wire Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

<Good_things_happen/> Welcome to Conference

d

Copyright @ Select-themes

Follow us

>Aleksandra Bezmarević
speaker_info

About The Speaker

Aleksandra Bezmarević

Aleksandra je dipl. ekonomista, vlasnik digitalne agencije Dream Maker, ali i influenser. Njen primarni fokus je agencija koja je bazirala svoje poslovanje na Influenser marketingu gde zajedno sa svojim timom kreira uspešne strategije za mnoge kompanije koje se odluče na taj vid promocije svojih proizvoda ili usluga. Izabrala je da se na svom instagram profilu bavi važnim temama poput ekologije, pozitivnog roditeljstva, zdrave ishrane dece, ali govori i o prelasku na low toxic način života. Njen entuzijazam sa kojim pristupa svakoj od navedenih tema, ali i rezultate koje utiču na prodaju prepoznale su mnoge svetske, ali i domaće kompanije sa kojima sarađuje.

Sessions_info

Raspored