a
Don’t _miss

Wire Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

<Good_things_happen/> Welcome to Conference

d

Copyright @ Select-themes

Follow us

>Vladimir Vulić
speaker_info

About The Speaker

Vladimir Vulić

Vladimir Vulić je nezavisni konsultant u oblasti digitalne transformacije, digitalnog marketinga i inovacija sa 24 godine iskustva u biznisu. Njegovi klijenti su globalne kompanije, međunarodne organizacije, kao i državne institucije - The Coca-Cola Company (Serbian Operations), Roche, AstraZeneca, Pivara Trebjesa Nikšić, Crnogorski Telekom, Naftna industrija Srbije, m:tel Crna Gora, Erste Bank Srbija, S-Leasing Srbija, UniCredit Bank, Delhaize Srbija, Bambi, UNIQA Crna Gora, GRAWE osiguranje, Triglav osiguranje, Telemach Crna Gora, Direct Media Crna Gora, UNDP, EBRD, Vlada Crne Gore, Britanska ambasada u Beogradu... Govorio je na više od 150 događaja u 22 države na četiri kontinenta, od Perua do Tajvana. Suosnivač je i predsjednik Digitalizuj.Me i programski direktor konferencije Spark.me.

Sessions_info

Raspored